National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4411829      在线人数 : 320
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目19801-19825 / 47400. (共1896页)
<< < 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Peng-Ming Yu [1/1]
Peng-Peng Chena [1/1]
Peng, Po-Chun [1/1]
Peng, Ran-Hang [1/1]
Peng Ren [2/2]
Peng-Ruei Yu [1/1]
Peng S. H. [0/1]
Peng, S.-M [1/1]
Peng SF [1/1]
Peng Shao-Hung [0/1]
Peng-Shiang Wang [1/2]
Peng, Shie-Ming [1/1]
Peng, Shih-Ting [1/1]
Peng, T.-Y [1/1]
Peng TI [1/1]
Peng Ting [1/2]
Peng Tseng [1/1]
Peng, Tsung-Hung [1/1]
Peng, Y.-F [2/2]
Peng, Ya-Fu [1/1]
Peng-Yeng Yin [1/1]
Peng-Yi Chen [1/1]
Peng, You-Lun [1/1]
Peng YQ [1/1]
Peng-Yu Chen [2/3]
显示项目19801-19825 / 47400. (共1896页)
<< < 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈