National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 640805      在线人数 : 70
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目19001-19025 / 47403. (共1897页)
<< < 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Nattawut Boonyuen [4/4]
Nattawut Rungjindamai [1/1]
Naumenko I.S. [0/1]
Ne-Zheng Sun [1/1]
Neil Y. Yen [1/1]
Nein-Fu Chen [1/1]
Nelson P. Barrera [1/1]
Nelson W.Y. Lam [1/1]
Nen-Wen Pu [1/1]
NENG-CHYAN HUANG [1/1]
Neng-Huei Lin [2/2]
Neng-Yao Zeng [1/2]
Neukom, Raphael [1/1]
New Jersey Institute of Technology Prof. Steven Chien [0/1]
Ng Dai Chee [1/1]
Ng May Ling [1/1]
Ng P. K. L. [0/1]
Ng Peter K. L. [3/3]
Ng See Ting [0/1]
NG WOEI LING [1/1]
Ngamsiriudom [1/1]
Ngo Lee Wei [1/1]
Ngoc-Ho, Nguyen [2/2]
Ngoc Thanh Nguyen [2/2]
Nguyen Minh Tri [1/1]
显示项目19001-19025 / 47403. (共1897页)
<< < 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈