National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 638722      在线人数 : 85
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目18676-18700 / 47403. (共1897页)
<< < 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ming-Yi Guan [1/1]
Ming-Yi Ho [9/10]
Ming-Yi Shen [1/1]
Ming-Yi Wen [1/1]
Ming-Yih Leu [6/7]
Ming-Ying Cheng [1/1]
Ming-Ying Lee [1/2]
Ming-Ying Lee○, Hung-Yun Lin‡§, Chih-Yu Chung‡¶, Chun-Hua Hsu [1/1]
Ming-Yu Cheng [1/1]
Ming-Yu Jiang [1/1]
Ming-Yu Lee [1/1]
Ming-Yu Linc [1/1]
Ming-Yu Lu [1/1]
Ming-Yuan Kao [1/2]
Ming-Yuan Tsai [1/1]
Ming-Yuan Yu [3/3]
Ming-Yue Lu [1/2]
Ming- Yuen Chang [1/1]
Ming-Yung Lee [2/2]
Ming-Zhang Lin [1/1]
Ming-Zhen Chang [1/1]
Ming-Zhou Li [1/2]
Ming-Zong Ye [2/4]
Ming Zou [2/2]
MINGCHIH FANG [3/3]
显示项目18676-18700 / 47403. (共1897页)
<< < 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈