National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26988/38789
造访人次 : 2346183      在线人数 : 28
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目17251-17275 / 44440. (共1778页)
<< < 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Min-Wei Huang [1/1]
Min-Wen Chung [2/2]
Min-Yao Lin [1/1]
Min-Yen Hsieh [1/1]
Min-Yi Lin [1/1]
Min-Ying Wang [1/1]
Min-Ying Zheng [1/1]
Min-You Lee [1/1]
Min-Yu Chung [1/2]
Min-Yuan Chiu [3/4]
Min-Yuan Chu [1/2]
Min-YuanChu [1/1]
Mindia Adinda Sari [1/2]
Mine-Kune Hung [0/1]
Ming-An [1/1]
Ming An Lee [64/79]
Ming-AnLee [1/1]
Ming-Anne Lee [4/9]
Ming-Ban Huang [1/1]
Ming-Bin Chen [1/1]
Ming Chan Chung [0/1]
Ming-Chan Shieh [1/1]
Ming Chang [1/1]
Ming-Chang Chen [2/3]
Ming-Chang Chiang [1/1]
显示项目17251-17275 / 44440. (共1778页)
<< < 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈