National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 638702      在线人数 : 76
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目18151-18175 / 47403. (共1897页)
<< < 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
MENG YEN WU [1/1]
Meng-Yi Jhan [1/1]
Meng-Yi Lin [1/1]
Meng-Yin Tsai [1/1]
Meng-Ying Wu [1/1]
Meng-Ying Xie [1/1]
Meng-Yuan Chou [1/1]
Meng-Yun Tang [1/1]
Meng-Zhan Xie [1/1]
Meng Zhou [1/1]
MengChu Zhou [5/5]
Mengjer Wu [1/1]
Mengkun Liu [1/1]
Mengru Tu [11/15]
Mengru(Arthur)Tu [2/2]
Mengyang Liu [1/1]
Meng‐Chou Lee [1/1]
Meng‐Hua Chen [1/1]
Menno-Jan Kraak [1/1]
Menq-Ju Yang [1/1]
Mercouri G Kanatzidis [11/12]
Mercouri G. Kanatzidis Prof [1/1]
Merrill GF [1/1]
Meu-Rurng Tseng [1/1]
Mi-Cheng Lu [1/1]
显示项目18151-18175 / 47403. (共1897页)
<< < 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈