National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4384556      在线人数 : 470
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目17876-17900 / 47400. (共1896页)
<< < 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Matthew D. Lebar Jacqueline L. von Salm [1/1]
Matthew H. Alford [2/2]
Matthew Huang [1/1]
Matthew J. Mason [1/1]
Matthew Miller [0/2]
Matthew Owens [1/1]
Matthew W. Freels [0/1]
Matúš Hyžný [1/1]
Mau-Bin Wu [0/1]
Mau-Phon Houng [1/1]
Mau -Song Lo [1/1]
Mau-Tsu Tang [2/2]
Maud Moison [1/2]
Maureen A. O’Leary [1/1]
Maurice Kottelat [2/2]
Maurizio De Pirro [1/1]
MAURO NASCIMBEN [1/1]
Maw-Cherng Lin [1/1]
Maw-Kae Hor [0/1]
Maw-Sheng Horng [1/1]
MAW-SHIUN YAN [0/1]
Max H. Hommersand [8/8]
Max Hommersand [1/1]
Maxwell Hsu [1/1]
Maxwell K. Hsu [12/12]
显示项目17876-17900 / 47400. (共1896页)
<< < 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈