National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26994/38795
造访人次 : 2391403      在线人数 : 74
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目16626-16650 / 44454. (共1779页)
<< < 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Mamiko Mochizuki [1/1]
Man-Ho Li [1/1]
Man Kit Cheung [2/2]
Man-kit Leung [1/1]
Man-Ling Tham [1/1]
Man-ru Ye [1/1]
Man-Ser Jan [6/6]
Man-Ser Jan , Chung L. Huang & James E. Epperson [1/1]
Man-Ser Jan:Tsu-Tan Fu [1/1]
Man-Teng Leong [1/2]
Man-Ting Cheng [1/1]
Man Wu [1/1]
Mana Yung [1/1]
Manabu Fukui [3/3]
Manag [1/1]
Manasawan Saengsakda [0/1]
Mandar T Naik [1/1]
Mang-Hon Lin [1/1]
Mang Ou-Yang [1/1]
Mann-Juin Kao [2/2]
Mansi Wang [1/1]
Mansour Ghanian [1/1]
Mansoureh Z. Mousavi [5/5]
Mansuripur M [2/2]
Mantha, G [2/2]
显示项目16626-16650 / 44454. (共1779页)
<< < 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈