National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27314/39158
造访人次 : 2470971      在线人数 : 47
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目16376-16400 / 45106. (共1805页)
<< < 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Long-Chi Wang [1/1]
Long-Haw, Kao [1/1]
Long-Iong Wu [7/12]
Long-Iong Wu) [1/1]
Long-Jhong Huang [1/1]
LONG-JI LIN [1/1]
Long-Jin Wu [2/3]
Long-Jing Wu [8/10]
Long-Jing Wu(吳龍靜) [0/1]
Long-Liu Lin [2/2]
Long-Sheng Lu [1/1]
Long-Sun Huang [1/1]
Long-Uong Wang [3/3]
Long-Zhang Dong [1/1]
Longmore R [1/1]
Longshan Lin [1/1]
Long‧Jing Wu [0/1]
Loo-Jack Liu [1/1]
Loo PL [1/1]
Loo-Yuen Liu [1/1]
Lopez N [1/1]
Lorenzo Lombard [1/1]
Lorrey, Andrew M [1/1]
Lou E. Pelton [3/3]
Lou, Hsien-Huan [1/1]
显示项目16376-16400 / 45106. (共1805页)
<< < 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈