National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4353067      在线人数 : 283
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目16851-16875 / 47400. (共1896页)
<< < 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Liou, Chian [1/1]
Liou CJ [1/1]
Liou En Haw [1/1]
Liou,Guan-Cing [1/1]
Liou, Jeng-Shiuan [1/1]
Liou-Jing Tzeng [1/2]
Liou, Jiun-Chen [1/1]
Liou, Shy-Tzong [1/1]
Liou, Sin-Ya, [1/1]
Liou, Yan-Min [1/1]
Liou,Yan-Yu [1/1]
Liou, Yaw-Tien [0/1]
LIOU, YI-FEN [0/1]
Liou, Yi-Rou [1/1]
Liou YJ [3/3]
Liou, You-Yu [1/1]
Liou, Yu-Jiun [1/1]
Lirn T.C. [2/5]
Lirn, Taih-Cherng [1/1]
Lisa C. Hendrickson [1/1]
Lisa Wen [18/20]
Lisa X Xu [2/2]
Lisheng Jiang [1/1]
Liu [3/7]
Liu , Da-Yuan [1/1]
显示项目16851-16875 / 47400. (共1896页)
<< < 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈