National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4413063      在线人数 : 369
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目16801-16825 / 47400. (共1896页)
<< < 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ling-Cheng Cuo [1/2]
Ling-Chia Wu [2/3]
Ling-Chiu Peng [1/3]
Ling-Chuan CHEN [1/1]
Ling CM [1/1]
Ling Ee Ying [1/1]
Ling Feng-I [1/1]
Ling-Fu Yang [1/1]
Ling-Hsiu Chi [1/1]
Ling-Hua Huang [0/1]
Ling Huang [1/1]
Ling Huang(黃淩) [0/1]
Ling-huei Huang [1/2]
Ling-Huei Lee [1/1]
Ling-Hui Chiu [4/4]
Ling, Jing-Ru [1/1]
Ling-Jiun Kuo [1/2]
Ling-Jyun Hunag [1/1]
Ling L.Y [0/1]
Ling LB [1/1]
Ling, Li-Bin [1/1]
Ling-Ling Kuo [1/1]
Ling-Ling Tsao [1/1]
Ling M. Tsang [1/1]
Ling Ming Tsang [32/33]
显示项目16801-16825 / 47400. (共1896页)
<< < 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈