National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27287/39131
造访人次 : 2443598      在线人数 : 38
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目16001-16025 / 45095. (共1804页)
<< < 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Lin, Yu-Yuan [1/1]
Lin, Yu-Yung [1/1]
Lin Yuan-Cheng [1/1]
Lin, Yuan-Hsin [1/1]
Lin, Yuan-Jue [1/1]
Lin-Yueh Hua [1/1]
Lin, Yueh-Neng [1/1]
Lin, Yuh-Fen [1/1]
Lin, Yuhsi [1/1]
Lin, Yun [1/1]
Lin Yun-Chi [1/2]
LIN, YUNG-AN [1/1]
Lin, Yung-Cheng [1/1]
Lin YW [1/1]
Lin ZC [1/1]
Lin, Zhen-Wei [1/1]
Lin, Zhong-Rong [1/1]
Lin, Zi-Cang [1/1]
Lin, Zi-Yang [0/1]
Lin, Zong-Yi [1/1]
Linas Lozys [0/1]
LinChi-Wen [1/1]
Lincoln D. Stein [1/1]
Lincoln Stein [2/2]
Linda J.W. Huang [1/1]
显示项目16001-16025 / 45095. (共1804页)
<< < 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈