National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4312816      在线人数 : 116
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目16076-16100 / 47400. (共1896页)
<< < 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Liang-Ying Yao [1/2]
Liang-Yu Chen [1/1]
Liang-Yu Wu [1/1]
Liang-Yu Zhou [1/1]
Liang,Yun-Yuan [0/1]
Liang, Zheng-Rong [1/1]
Liang-Zhi Liu [2/2]
Liang‐Ching Chen [2/2]
Liang‐Wei Tseng [1/1]
Lianzhong Luo [1/1]
Lian‐Tien SUN [1/1]
Liao, Bo-Han [0/1]
Liao, Bo-Hao [1/1]
Liao C.-J. [0/1]
Liao CF [2/2]
Liao CH [2/2]
Liao, Chen-Wei [1/1]
Liao Cheng-Hsin [3/5]
Liao, Chia-Ju [1/1]
Liao, Chia-Lin [0/1]
Liao, Chia-Yuan [1/1]
Liao, Chien-Yi [1/1]
Liao, Chong-Po [1/1]
Liao, Chun-Chao [1/1]
Liao, Chun-Chieh [1/1]
显示项目16076-16100 / 47400. (共1896页)
<< < 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈