National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4411322      在线人数 : 294
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目14751-14775 / 47400. (共1896页)
<< < 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Kun-Yuan Tsai [2/2]
Kun-Yun Yeh [3/3]
Kun-Zen Yan [1/1]
Kun-Zheng Pan [1/1]
Kung-Cheng Lin [1/1]
Kung, Chia-Chun [1/1]
Kung-Don [0/1]
Kung Don Ye [21/26]
Kung-Don Yu [1/1]
Kung-Fung-Lee [1/1]
Kung H. F. [0/1]
Kung-Hao HO [1/2]
Kung Hsien-Feng [1/2]
Kung, Hsing-Hao [1/1]
Kung-Hsu Hou [1/1]
Kung-Hsuan Lin [1/1]
Kung-hua Chiang [0/1]
Kung-Hwa Lin [1/1]
Kung-Hwa Wei [1/1]
Kung-Ming Chen [1/1]
Kung TC [1/1]
Kung, Wei-Yi [1/1]
Kung-Yang Liao [1/1]
Kung-Yen Lee [7/7]
Kung, Zhi-Kai [1/1]
显示项目14751-14775 / 47400. (共1896页)
<< < 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈