National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4412132      在线人数 : 325
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目14301-14325 / 47400. (共1896页)
<< < 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ke-Yi-Li [1/1]
Kee-Hung Lai [5/5]
Kee-hung Laia [1/1]
Kee-hungLai [0/1]
Kee Kuo Che [1/1]
Kee Kuo Chen [8/9]
Kee-Shing Bih [1/1]
Keh-Chang Chen [1/1]
Keh-Doing Huang [1/1]
Keh-Ning Huang [9/9]
Keh-Shaw Chen [1/1]
Keh-Shyong Teng [1/1]
Kehr [2/2]
Kehr Y. Z [2/5]
Kehr Young-Zehr [1/1]
Kei-Lin Kuo [1/1]
Kei-Wii Lee [1/1]
Keiju Okano [1/1]
Keisuke Takata [1/2]
Keith A. Ching [1/1]
Keith A. Crandall [3/3]
Keith A. Seifert [1/1]
Keith Bigelow [1/2]
Keith H. Coble [2/2]
Keith R. Cadwallader [2/2]
显示项目14301-14325 / 47400. (共1896页)
<< < 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈