National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28607/40644
造访人次 : 4789668      在线人数 : 241
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目14651-14675 / 47401. (共1897页)
<< < 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Kuang-Yu Shieh [1/2]
Kuang-Yu Su [0/2]
Kuang-Yu Yang [1/1]
Kuang-Yuen Chao [1/2]
Kuang-Zong Chang [1/1]
Kuang –Wei Lin [1/2]
Kuang‐Hui Sun [1/1]
Kuberan Ganesan [1/1]
Kucera, M [1/1]
Kue-Hong Chen [1/4]
Kue-Ming Ma [1/1]
Kuei-Chao [0/1]
Kuei-Chao Chang [1/4]
Kuei-Chen Wang [1/1]
kuei-chi Hsu [1/1]
Kuei-Fang Hsiao [2/2]
Kuei-Hsien Chen [20/25]
Kuei-Jang Huang [1/1]
Kuei-Ming Chien [1/1]
Kuei-Pin Lin [1/1]
Kuei-Yi Lee [1/1]
Kuei-Yi Lee2 [1/1]
Kuei Yu Chen [2/2]
Kueir-Rarn Lee [1/1]
Kuen-Chin Zhen [1/1]
显示项目14651-14675 / 47401. (共1897页)
<< < 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈