English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 28611/40652
Visitors : 783096      Online Users : 77
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 13776-13800 of 47405. (1897 Page(s) Totally)
<< < 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Jyh-Yeuan Shiau [1/1]
Jyh Yih CHEN [19/24]
Jyh-Yung Chung [1/1]
Jyhder Jong [1/1]
Jyhpyng Wang [3/4]
Jyi-Lai Shen [1/1]
Jyi-Tsong Lo [1/3]
Jyong-Kuen Lian [2/2]
Jyothi Samanth [1/1]
Jyr-Ching Hu [1/1]
Jyr-ChingHu [0/1]
Jyuan-Fei Lin [1/1]
Jyue, Jhih-Kai [1/1]
Jyue-Ru Chen [2/2]
Jyun-An Lu [1/1]
Jyun-Bin Zeng [1/1]
Jyun-Cing Cao [1/1]
Jyun Gang Li [1/1]
Jyun-Han Chen [1/1]
Jyun-Han Shih [1/1]
Jyun-Hao Chen [1/1]
Jyun-Hao You [1/3]
Jyun-Jheng Wang [1/2]
Jyun-Jie Chen [1/1]
Jyun-Long Chen [8/9]
Showing items 13776-13800 of 47405. (1897 Page(s) Totally)
<< < 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 > >>
View [10|25|50] records per page

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback