National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4352826      在线人数 : 242
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目13576-13600 / 47400. (共1896页)
<< < 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Jui-Yi Hung [1/1]
Jui-Yi Kao [1/1]
Jui-Ying Kuo [1/1]
Jui-Ying Lai [1/1]
Jui-Yu Chen [1/1]
Jui Yu Fang [1/1]
Jui-Yuan Su [4/4]
Jui-Yun Weng [2/2]
Juin-Yih Lai [1/1]
Juinn-Hong Pan [1/1]
Jui‐Peng HUANG [1/1]
Julia Su [1/1]
Julia Veranita [1/1]
JuliaHsiang-Wen Huang [0/1]
Julian I. Mitchell [1/1]
Julian Mitchell [0/1]
Julián Pardo [1/1]
Julian Thornton [1/1]
Julie L McClean [1/1]
Julie Liu [0/2]
Juliet M Wong [1/1]
Julio C. Delgado [1/1]
Jun-Bo Chen [1/2]
Jun-Chang Chen [1/1]
Jun-Cheng Liu [1/1]
显示项目13576-13600 / 47400. (共1896页)
<< < 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈