National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4359543      在线人数 : 338
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目13251-13275 / 47400. (共1896页)
<< < 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Jinny Wu Yang [1/1]
Jinsheng Roan [1/1]
Jinshun Cang [3/3]
Jinshun Cangm [1/1]
JinweiKe [1/1]
Jinyuan Chang [1/1]
Jin‐Bor Chen [1/1]
Jin‐Jye Lin [2/2]
Jin‐Kiang Su [1/1]
Jiong-An Lin [1/1]
Jiong-Shiun Hsu [5/5]
Jiou-Di Wei [1/1]
Jiou-Lien Chen [1/1]
Jir-You Wang [2/2]
Jiraporn Nawarak [1/1]
Jish-Chson Chen [1/1]
Jiuan-Jiuan Hwang [1/1]
Jiuh-Biing Sheu [3/3]
Jium-Shyong Chen [0/1]
Jium-Shyong Chenc [1/1]
Jium-ShyongChen [1/1]
Jiun-Chen Cheng [1/1]
Jiun-Chen Tsau [1/1]
Jiun-Cheng Cheng [1/1]
Jiun-Chiang Huang [1/1]
显示项目13251-13275 / 47400. (共1896页)
<< < 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈