National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 648744      在线人数 : 62
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目13226-13250 / 47403. (共1897页)
<< < 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Jing-Yu Yang [1/1]
Jing-Yun Wu [2/2]
Jing Zhang [1/1]
Jing-Zhi Shang [1/1]
Jing-Zhi Yu [1/1]
JINGOU TONG [0/1]
Jing‐Jong Jang [2/2]
Jinhai Zheng [1/1]
Jinhua Du [0/1]
JinHuang [1/1]
Jinkyung Kim [1/1]
Jinn-Hsuan Ho [1/1]
Jinn-Huei Shiu [0/1]
Jinn-Jer Peir [1/1]
Jinn-Kong Sheu [2/2]
Jinn-Min Yang [3/3]
Jinn-Moon Yang [3/3]
Jinn P. Chu [7/10]
Jinn P. Chud [1/1]
Jinn PChu [1/1]
Jinn-Pyng Ueng [1/1]
Jinn-Sheng Weng [1/1]
Jinn-Shing Weng [6/9]
Jinn Tong Chiu [12/13]
Jinn-TongChiu [0/2]
显示项目13226-13250 / 47403. (共1897页)
<< < 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈