National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26994/38795
造访人次 : 2392254      在线人数 : 68
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目12276-12300 / 44454. (共1779页)
<< < 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Jiang-XunHuang [0/1]
Jiang-Yao Chen [3/3]
Jiang, Yi-Ping [1/1]
Jiang, Yi-Ru [0/1]
Jiang YL. [0/2]
Jiang, You-Ting [1/1]
Jiang, Yu-Sheng [0/1]
Jiang‐Jhy Chang [1/1]
Jiang‐Ren Chang [1/1]
Jiang‐Shiou Hwang [4/4]
Jiang–Shiou Hwang [1/1]
JianHua [1/1]
JianJang Huang [1/1]
JianJun Zou [4/4]
Jianmin Chen [1/1]
Jiann-Chu Chen [68/80]
Jiann-Chu Chene [1/1]
Jiann-ChuChen [1/1]
Jiann-Fong Lee [1/1]
Jiann-Fuw Wang [1/1]
Jiann Horng Leu [25/26]
Jiann-Jang Lin [1/1]
Jiann-Jone Chen [1/1]
Jiann-Jong Chiu [1/1]
Jiann-Kuo Wu [7/16]
显示项目12276-12300 / 44454. (共1779页)
<< < 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈