National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4318554      在线人数 : 182
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目12951-12975 / 47400. (共1896页)
<< < 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Jianchu Xu [1/1]
Jiang, B. C. [1/1]
Jiang, Chao-Chun [1/1]
Jiang, Cheng-Hong [0/1]
Jiang GC [1/1]
Jiang, Guo-Chen [1/1]
Jiang Jhy Chang [19/21]
Jiang, Jia-Hong [1/1]
Jiang Juen Shi [1/1]
Jiang, Li-Jie [1/1]
Jiang Liu [1/1]
Jiang, Meng-Yu [1/1]
Jiang-Ming Wey [1/1]
Jiang-Ren CHANG [33/40]
Jiang-RenChang [0/8]
Jiang, S.T. [1/1]
Jiang, Sheng-Fong [1/1]
Jiang-Shiou Hwan [0/2]
Jiang Shiou Hwang [150/164]
Jiang-ShiouHwang [7/7]
Jiang, Shu-Sheng [0/1]
Jiang ST [1/1]
Jiang, Tai-Yi [1/1]
Jiang TY [1/1]
Jiang, Wan Jhen [1/1]
显示项目12951-12975 / 47400. (共1896页)
<< < 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈