National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26999/38800
造访人次 : 2399150      在线人数 : 66
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目12151-12175 / 44473. (共1779页)
<< < 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Jia-Ying Lu [1/2]
Jia-You Tai [1/1]
Jia-Yu Yen [2/2]
Jia-yuan Hu [3/3]
Jia-Yuan Li [1/1]
Jia-Yuan Shiu [1/2]
Jia-Yun Wang [1/1]
Jia-Yush Yen [1/1]
Jia-Zhen Lu [1/1]
Jiacong Shen [1/1]
Jiahn-Horng Chen [11/19]
Jiahn‐Horng Chen [1/1]
Jiajer Ho [1/1]
Jian-an Fang [1/1]
Jian-An Lin [1/1]
Jian-Ann Chen [1/1]
Jian-Bang Chen [1/1]
Jian-Bang Li [1/2]
Jian-Bang Lin [1/1]
Jian-Chang Zhu [1/1]
Jian-Cheng Chen [3/3]
Jian-Cheng Lee [3/3]
Jian, Chih-Yang [0/1]
Jian, Chih-Yuan [1/1]
Jian Chyi CHEN [2/3]
显示项目12151-12175 / 44473. (共1779页)
<< < 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈