National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27454/39300
造访人次 : 2536575      在线人数 : 32
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目12051-12075 / 45222. (共1809页)
<< < 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Jeng-Yuan Shiau [1/1]
Jeng-Yuan Yang [0/1]
JengChang [0/1]
Jeng‐Ping Chen [1/1]
Jeng‐Tzong Chen [1/2]
Jenn-Feng Sheen [0/1]
Jenn-Hwan Wang [1/1]
Jenn-Jong Shieh [1/1]
Jenn Kan Lu [11/20]
Jenn-Kang Hwang [2/2]
Jenn-Khan Lu [3/3]
Jenn-Ming Song [2/2]
Jenn-Ming Wu [1/1]
Jenn-Ning Yeh [1/1]
Jenn-Rong Lin [12/14]
Jenn-RongLin [2/3]
Jenn-Shou Hung [1/1]
Jenn-Shou Tsa [1/1]
Jenn Shou Tsai [14/14]
Jenn-Shou Tsaia [1/1]
Jenn Shyang Li [1/1]
Jenni Huang [1/1]
Jennie Chien Wen Liu [2/2]
Jennifer E Ni [4/4]
Jennifer Hui-Chun Ho [1/1]
显示项目12051-12075 / 45222. (共1809页)
<< < 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈