National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 648562      在线人数 : 47
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目12476-12500 / 47403. (共1897页)
<< < 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Jen-Yu Tsai [1/2]
Jen-Yu Yu [1/1]
Jen-Yuen Kao [1/1]
Jen-Yun Wu [1/1]
Jen-Zon Ho [1/1]
Jeng-Baang Chen [1/1]
JENG CHANG [44/47]
Jeng Change [1/1]
Jeng-Cheng Liu [1/1]
Jeng Chuan Wang [1/1]
Jeng D-S. [0/1]
Jeng-Feng Shyu [1/1]
Jeng-Hsien Yeh [1/1]
Jeng-Hung Kao [1/1]
Jeng-Hung Tsai [1/1]
Jeng-HwanWang [1/1]
Jeng-I Tsai [1/1]
Jeng-Jia Ye [0/1]
Jeng-Jung Shiu [1/1]
Jeng, Jy-Yau [1/1]
Jeng-Kuang Huang [1/1]
Jeng-Lih Hwang [0/1]
Jeng, M. [1/1]
JENG, M.-D. [1/1]
Jeng, Meng-Fu [1/1]
显示项目12476-12500 / 47403. (共1897页)
<< < 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈