National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27533/39387
造访人次 : 2541196      在线人数 : 34
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目11126-11150 / 45365. (共1815页)
<< < 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hwang SP [1/3]
Hwang-Wen Wang [0/3]
Hwang*, J.-S [1/1]
Hwei-Fang Cheng [3/3]
Hwei-Jan Hsu [1/1]
Hwei, Jaw-Nian [0/1]
Hwey-Lian Hsieh [8/8]
HWEY‐LIAN HSIEH [1/1]
Hwi-Chang Chen [4/5]
Hwo-Shuenn Sheu [1/1]
Hwong-Kwang Chang [1/1]
Hwu Y [14/14]
Hwu, Yeukuang [1/1]
Hwu YK [2/2]
Hwung [0/1]
Hwung-Hweng [0/1]
Hwung-Hweng Hwung [0/3]
Hyde KD [1/1]
Hydrotech Research Institute [0/1]
Hyeyoung Koo [1/1]
Hyo-Jung Cha [3/3]
Hyon Chol Kang [2/2]
Hyun Kyong Kim [1/1]
Hyun-Sung Kim [1/1]
Høeg JT [4/4]
显示项目11126-11150 / 45365. (共1815页)
<< < 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈