National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27287/39131
造访人次 : 2446563      在线人数 : 38
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目10576-10600 / 45095. (共1804页)
<< < 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Huang, Yu-Wen [2/2]
Huang,Yu-Xiang [1/1]
Huang, Yu-Yu [1/1]
Huang-Yu Zeng [2/2]
Huang,Yu-Zong [1/1]
Huang-Yuan Chung [1/1]
Huang Yuan Hung [1/1]
Huang,Yung-Hsiang [1/1]
Huang, Yung-Sung [1/2]
Huang Yung-ting [1/1]
Huang YW [3/3]
Huang, Zhao-Ying [1/1]
Huang, Zhen-Ting [1/1]
Huang, Zhi-Xuan [1/1]
Huang, Zih-Min [0/1]
Huanjiun Kao [1/1]
Huann-Jih Lo [1/2]
Huan‐Ruei Sheu [1/1]
Huasheng Hong [2/2]
HuashengHong [1/1]
Huawei Ho [1/1]
Huay-Win Young [1/1]
Huchang Liao [1/1]
Huei-Ching Li [1/1]
Huei-Fen Chen [20/35]
显示项目10576-10600 / 45095. (共1804页)
<< < 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈