National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 611982      在线人数 : 60
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目9626-9650 / 47403. (共1897页)
<< < 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hsi-Min Yang [1/1]
Hsi-Nao Tsai [1/1]
Hsi-Nien Chen [6/6]
Hsi-Pi Huang [1/1]
Hsi-Pin Lin [2/2]
Hsi-Te Shih [9/9]
Hsi Tsao, Pei [1/1]
Hsi-Wen Pang [2/2]
Hsi-Yang Hsu [1/1]
Hsi-Yuan Chen [1/1]
HSI, YUNG-I [1/1]
Hsia -an Tai [1/1]
Hsia CH [1/1]
Hsia, Cheng-Wei [1/1]
Hsia, Fu-Hsiang [1/1]
Hsia, Hao-Yuan [1/1]
Hsia, Pang-Hsin [1/1]
Hsia, Pei-Ching [0/1]
Hsia, S. M. [1/1]
Hsia SC [1/1]
Hsia-Wei Liu [1/1]
Hsia-Wen Chang [1/1]
Hsia-Yu Lin [4/4]
Hsian-Hau Lee [1/1]
Hsiang-Chen Peng [1/1]
显示项目9626-9650 / 47403. (共1897页)
<< < 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈