National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 631128      在线人数 : 79
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目9526-9550 / 47403. (共1897页)
<< < 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hong-Yu Tseng [1/1]
Hong-Yuan Lee [1/1]
Hong-Yuan Liao [1/1]
Hong-Yuan Mark Liao [7/9]
Hong-YuanLee [1/1]
Hong-zhang Kuo [1/1]
Hong-Zhi Zheng [1/1]
Hong, Zi-Chian [1/1]
Hong, Zi-Zhen [1/1]
Hongbin Liu [5/5]
Hongjie Xue [1/1]
HongJu Chen [1/1]
Hongmei Chen [1/1]
Hongming Lin [1/1]
Hongsen Chiang [1/1]
HongSheng Yam [1/2]
Hongtao Wang:Zhoujing Wang [1/1]
Hongwei Ke [1/1]
Hongyang Lin [0/1]
Hongyi Li [1/1]
Hongyun Zhang [1/1]
Hong‐Ki Hong [1/1]
Hong‐Yi Kuo [1/1]
Hong‑Ting Lin [1/1]
Hong–Yuan Mark Liao [1/1]
显示项目9526-9550 / 47403. (共1897页)
<< < 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈