National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 620441      在线人数 : 75
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目9401-9425 / 47403. (共1897页)
<< < 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
HO, YI-SHU [1/1]
Ho, Yi-Tien [1/1]
Ho, Yi-Wei [1/1]
HO, Yu-Ching [1/1]
Ho, Yu-Feng [1/1]
Ho, Yu-Hong [1/1]
Ho, Yu-Rong [1/1]
Ho, Yu-Wei [1/1]
Ho, Zhen-Cheng [1/1]
Hoa En Chen [2/2]
Hoang Nam Nguyen [1/1]
Hoang Nguyen [1/1]
Hoang-Yaiig Lu [1/1]
Hoang Yan Lin [1/1]
Hoang-Yan Lu [2/2]
Hoang-Yang Lu [32/37]
Hoang-YangLu [2/2]
Hochang Chen [1/1]
Hochang Chen, R.-J. Kuo, T.-C. Chang, C.-K. Hus, R. A. Bray and I.-J. Cheng [1/1]
Hodaka Kawahata [3/3]
Hofer A [1/1]
Hogan, Timothy P [1/1]
Hogan TP [1/1]
Hoi-Ling Chan [1/1]
Hoi Shan Kwan [2/2]
显示项目9401-9425 / 47403. (共1897页)
<< < 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈