National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 648762      在线人数 : 57
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目9001-9025 / 47403. (共1897页)
<< < 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Han-Yi Chiang [1/1]
Han-Yi Chiu [1/3]
Han-Yi Chou [1/1]
Han-Yi Liu [1/2]
Han-You Lin [1/1]
Han-You Lina [1/1]
Han YS [1/1]
Han-Yu Chuang [2/2]
Han-Yu Lin [56/59]
Han-Yu Shih [4/4]
Han-yu Wang [1/1]
Han-Yun Jhang [1/2]
Han-zen Tsai [1/1]
Hanadi S. Rifai [1/1]
HanChouHsu [1/2]
Hanfei Yan [1/1]
Hang-Cheng Zhou [1/1]
Hang-Fang Shiue [1/1]
Hang-Jen Tsai [1/1]
Hang-Kuei Fu [1/1]
Hang-Ning Huang [2/2]
Hang-Tsang Lu [1/1]
Hang Wang [12/13]
Hani Mahmassani [0/1]
Hani S. Mahmassani [2/2]
显示项目9001-9025 / 47403. (共1897页)
<< < 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈