English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 27308/39152
Visitors : 2468436      Online Users : 277
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 10176-10200 of 45101. (1805 Page(s) Totally)
<< < 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Hua An Lu [24/24]
Hua-Chi Cheng [1/1]
Hua-Ching Sun [1/1]
Hua-Fang Wu [8/8]
Hua Hsun HSU [8/13]
Hua-Huai Chern [4/4]
Hua, J [3/3]
Hua Jian [3/3]
Hua-Jie Wang [1/1]
Hua-Ju Su [1/1]
Hua-Lan Pan [2/2]
Hua-Lin Liu [1/1]
Hua-Ling Lee [1/1]
Hua-Met Huang [2/2]
Hua-Ming [1/1]
Hua-Ming,Chen [1/1]
Hua-Ming Tsao [1/1]
Hua-Ning Wang [1/1]
Hua-Pin Tseng [4/5]
Hua TE [1/1]
Hua-Ting Hsu [1/1]
Hua-Tung Wu [0/1]
Hua-Wei You [1/1]
Hua-Wen Ke [1/1]
Hua Xu [1/1]
Showing items 10176-10200 of 45101. (1805 Page(s) Totally)
<< < 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 > >>
View [10|25|50] records per page

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback