National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 620435      在线人数 : 76
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目7526-7550 / 47403. (共1897页)
<< < 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Emily Y Chang [1/1]
Emily Yi-Ying Chang [1/1]
EMILYY CHANG [1/1]
Emmy Goh Ling Ling [1/1]
Emmy T. Y. Chang [1/1]
Emrah Bulut [5/7]
En-Chao Yeh [1/2]
En-Cheng Yang [1/1]
En-Chi Chen [1/1]
En-Chia Chen [1/2]
En-Chung Lin [1/1]
En-Hao Huang [1/1]
En-Hong Lin [5/5]
En-Hung Lin [6/7]
En-Li Chen [1/1]
En-Lieng Lau [2/3]
En-Ping Tsai [0/1]
En-Te Huang [1/1]
En-Te Hwu [3/3]
En-Te Lu [1/1]
En Ting Chiu [1/1]
En-yu Chao [1/1]
Encarnacion Emilia S. Yap [1/1]
Enchy Chen [1/2]
eng Chang [0/1]
显示项目7526-7550 / 47403. (共1897页)
<< < 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈