National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27308/39152
造访人次 : 2449428      在线人数 : 213
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6751-6775 / 45101. (共1805页)
<< < 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
DanLing Tang [4/5]
Danny Haelewaters [1/1]
Danny I. Cho [1/1]
Danqing Xi [1/1]
Dao , Chou [1/1]
Dao-Ang Han [1/1]
Dao-Hong Hai [1/1]
Dao-Ming Chang [1/1]
Daoyang Huang [2/2]
DAPENG XU [1/1]
Dar-Hsin Chen
Heng-Chih Chou
David Wang
Rim Zaabar
[1/1]
Dar Hsin Chen [2/4]
Dar-Shih Hsieh [3/3]
Dar-Yi Wang [2/2]
Dar-Yuan Chang [1/1]
Dar-YuanChang [0/1]
Dar-Zen Chen [1/2]
Darcos V [1/1]
DARIUS M. Adams [1/1]
Darryl Hsiao [1/1]
DARRYL L FELDER [4/4]
Darshani Weerahewa [1/1]
Daryi Wang [6/6]
Daryl L. Howard [1/1]
DarZen Chen [1/1]
显示项目6751-6775 / 45101. (共1805页)
<< < 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈