National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27320/39164
造访人次 : 2478108      在线人数 : 41
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6501-6525 / 45113. (共1805页)
<< < 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
CIOU, KAI-WUN [0/1]
Ciou,Wun-Jhih [0/1]
Ciou, Wun-Yi [1/1]
Ciou-yun [0/1]
Ciou-Yun Chen [1/1]
Ciou, Zih-Yun [1/1]
CL. [1/1]
Claire Waelbroeck [0/1]
Clare Tang Siing Nga [1/1]
Clark Domine L. [1/1]
Clark Ford [1/1]
Claude E Payri [1/1]
Claude Payri [2/2]
Claude Payri Wendy A. Nelson [1/1]
Claudia Felser [2/2]
Claus W. Böning [0/1]
Clay E. Porch [1/1]
Clemens S. C. [0/1]
Clément Mettling [2/2]
Clemente Michael Vui Ling Wong [1/1]
Clerk, W.H., Jr. [0/1]
Cletus P. Kurtzman [1/1]
Cliff Ji-Fan Lin [7/10]
Clifford KS Chao [1/1]
Clinton S. Potter [1/1]
显示项目6501-6525 / 45113. (共1805页)
<< < 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈