English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 28611/40652
Visitors : 767097      Online Users : 54
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 6726-6750 of 47405. (1897 Page(s) Totally)
<< < 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Chun‐I Wu Dr [1/1]
Chun‐Lin Chen [1/1]
Chun‐Mao Tseng [1/1]
Chun‐Wei Chang [1/1]
Chun‐Yen Chang [3/3]
Chun–Ju Chang [1/1]
Churn-Shiouh Gau [1/1]
Chu‐Sheng Wi [1/2]
Chwan-Chuen King [3/3]
Chwan-Je Wang [1/1]
Chwan-Tzong Chern [1/2]
Chwang, N.L.M. [0/1]
Chwen-Herng Wu [6/7]
Chwen-Jye Sze [2/2]
Chwen-Ming Shih [1/1]
Chwen-Ming Shihc [1/1]
Chwen-MingShih [1/1]
Chyan-Deng Jan [2/2]
Chyan, F.L. [1/1]
Chyi Hwang [8/8]
Chyi-Rung Hung [1/1]
Chyi-Shiuan Lai [1/1]
Chyi-Tyi Lee [2/2]
Chyi Yen [1/1]
Chying-Hwa Liou [1/1]
Showing items 6726-6750 of 47405. (1897 Page(s) Totally)
<< < 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 > >>
View [10|25|50] records per page

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback