National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4411375      在线人数 : 287
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6626-6650 / 47400. (共1896页)
<< < 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chung-Shan Yang [1/1]
Chung-Shang YANG [1/1]
Chung-Sheng Chiu [2/3]
Chung Sheng Wei [0/3]
Chung-Shi Chen [1/1]
Chung Shi Lin [1/1]
Chung-Shi Tseng [0/1]
Chung, Shi-Wei [1/1]
Chung-Shi Yang [8/8]
Chung-Shiau Chen [1/1]
Chung-Shun Wong [1/1]
Chung-Sien Hsiao [1/1]
Chung-Su Kuo [2/2]
Chung-Ta Yeh [1/2]
Chung, Tai-Chun [1/1]
Chung-Te Lee [1/1]
Chung-Te Liu [1/1]
Chung-Tien Chiang [1/1]
Chung, Tien-Jung [1/1]
Chung-Tin Chen [0/1]
Chung-Ting Chou Chao [6/6]
Chung, Ting-Chun [1/1]
Chung-Ting Hsu [1/1]
Chung TJ [1/1]
Chung-Tsai Wu [1/1]
显示项目6626-6650 / 47400. (共1896页)
<< < 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈