National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28607/40644
造访人次 : 5374247      在线人数 : 459
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6701-6725 / 47401. (共1897页)
<< < 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chung-Yuan Nieh [1/1]
Chung, Yun-Fong [1/1]
Chung, Yun-Husan [1/1]
Chung-Yun Peng [1/3]
Chung, Yun-Yi [1/1]
Chung-Yung Wu [2/5]
Chung-Zen Shyu [1/1]
Chung-Zung Chen [1/2]
ChungCheng Chang [0/1]
Chung‐Chi Chen [1/1]
Chung‐Chia Yang [3/3]
Chung‐Hao Lee [0/1]
Chung‐Ren Chou [1/1]
Chung‐Shi Yang [2/2]
Chung‐Yuan Mou [1/1]
Chung‑Cheng Chang [1/1]
Chung‑I Lin [1/1]
ChunHsi Li [1/3]
Chunhui Chung [1/1]
Chunhung Wu [1/1]
Chuni-Hsien Wu [1/1]
Chunliang Kuo [6/6]
Chunshien Li [1/1]
Chunto,Tso [1/1]
Chun‐Chen Ho [1/1]
显示项目6701-6725 / 47401. (共1897页)
<< < 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈