National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4413045      在线人数 : 376
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5901-5925 / 47400. (共1896页)
<< < 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chou, Yu-Hsien [1/1]
Chou-Yuan-Yuan Chang [1/1]
Chou, Ming-Ying [1/1]
Choug CT [1/1]
Chow [0/1]
CHOW Chun Hoe [0/1]
Chow-feng Chiang [1/2]
Chow, K. P. [1/1]
Chow, M.F. [1/1]
Chow R. K. K. [0/1]
Chow-Son Chen [8/8]
Chow, T.-J [2/2]
Chow Y.-C. [4/7]
Choy-Leong Hew [1/1]
Choy Mun Kuin [1/1]
Cho‐Li Yen [1/1]
Cho‐Teng Liu [2/2]
Chris Wolverton [0/1]
Christian Ferrarin [2/2]
Christian Ibáñez [1/1]
Christian Sahlmann [1/1]
Christian Steinberg [1/1]
Christian Y. Lytle [1/1]
Christina N. Hsu [1/1]
Christina W.Y. Wong [3/3]
显示项目5901-5925 / 47400. (共1896页)
<< < 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈