National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4412450      在线人数 : 409
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3826-3850 / 47400. (共1896页)
<< < 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chi-Yuan Huang [1/2]
Chi-Yuan Hung [1/1]
Chi-Yuan Lee [6/8]
Chi-Yuan Li [1/1]
Chi-Yuan Liao [1/1]
Chi-Yuan Weng [1/1]
Chi-Yuan Yu [1/1]
Chi-Yue Huang [7/7]
Chi-YueHuang [0/1]
Chi-Yuen Huang [0/1]
Chi-yuFu [2/2]
Chi-Yun Chen [1/1]
Chi-Yun Kang [1/1]
Chi-Yung [1/1]
Chi-Yung Lai [6/6]
Chi Z. [0/2]
Chi ZHANG [1/1]
Chia-An Han [1/1]
Chia-an Yang [1/1]
Chia-Chang Chiang [2/2]
Chia-Chang Hsu [1/1]
Chia-Chang Lee [4/5]
Chia-Chang Wu [2/2]
Chia-Chao Lu [1/2]
Chia-Che Lee [1/1]
显示项目3826-3850 / 47400. (共1896页)
<< < 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈