National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27320/39164
造访人次 : 2475118      在线人数 : 36
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5476-5500 / 45113. (共1805页)
<< < 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chiung-Wen Chou [1/1]
Chiung-Yang Lan [3/3]
Chiung-Yao Fang [3/3]
Chiung-Yi Huang [1/1]
Chiung-Yi Wang [1/2]
Chiung-Yu Cho [1/1]
Chiung Yu-Peng [1/1]
Chiung‐Ju Liang [4/4]
Chiyu-Chien [1/1]
Chi‐Cheng Chang [2/2]
Chi‐Chung Chen [3/3]
Chi‐Ming Lee [1/1]
Chi‐Tsai Lin [2/2]
Chi‐Wei Chen [1/1]
Chi‐Wen Lin [3/3]
Chi‐Yu Fu [1/1]
Chi‐Yu Shih [1/1]
Chloride Concentration [1/1]
Chloride Diffusion [1/1]
Chloride Penetration [1/1]
Cho, C-W [1/1]
Cho-Chieh Lo [1/1]
Cho-Chun Hu [1/1]
Cho CY [3/3]
Cho-Fat Hui [4/5]
显示项目5476-5500 / 45113. (共1805页)
<< < 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈