National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26988/38789
造访人次 : 2347649      在线人数 : 33
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2126-2150 / 44440. (共1778页)
<< < 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Che- Yu Lin [2/3]
Chean-Ping Wu [1/1]
Chean-Ping Wua [1/1]
Cheang CC [2/2]
Chee-Fai Yung [26/32]
Chee-FaiYung
Jenq-LangWu
Tsu-TianLee
[1/1]
Chee-FaiYung [1/1]
Chee-Fei Yung [1/1]
Chee Harn [1/1]
Chee Ming Lim [8/8]
Chee‐Fai Yung [6/6]
Cheh-Shiung Chen [1/1]
Chein-Chung Sun [6/7]
Chein-Chung Wang [3/3]
Chein-Hung Chen [1/1]
Chein-Jung Shiu [0/1]
CHEIN-MING LIN [2/2]
Chein-Shan Liu [54/61]
Chein-ShanLiu [0/5]
Chein-Te Chou [1/1]
Chein-Tso Chan [1/1]
Chein-Wen Lan [1/2]
Chein‐Shan Liu [1/1]
Chellasamy Panneerselvam [8/8]
ChellasamyPanneerselvam [1/1]
显示项目2126-2150 / 44440. (共1778页)
<< < 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈