National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4412819      在线人数 : 380
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3501-3525 / 47400. (共1896页)
<< < 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Cheng-Yu Lu [6/6]
Cheng, Yu-Ping [0/1]
Cheng, Yu-Ru [2/2]
Cheng-Yu Tsai [2/2]
Cheng-Yu Wu [1/1]
Cheng-Yu Yu [1/2]
Cheng-Yua Kao [1/1]
Cheng-Yuan Chen [1/1]
Cheng-Yuan Chu [1/1]
Cheng-yuan Ho [1/1]
Cheng-Yuan,Hsi [1/1]
Cheng-Yuan Hsia [1/2]
Cheng, Yuan-Ming [1/1]
Cheng, Yuang Tung [1/1]
Cheng-Yuh Tsai [1/1]
Cheng-Yun Chien [1/1]
Cheng-Yung Lin [1/1]
Cheng, Yung-Shang [1/1]
Cheng, Yung-Wen [1/1]
Cheng Zhao [1/1]
Cheng-Zuo Jheng [1/1]
Chengche Feng [1/1]
Chenghao Yang [0/1]
ChengI-Jiunn [1/1]
Chengkuo Huang [1/1]
显示项目3501-3525 / 47400. (共1896页)
<< < 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈