National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27454/39300
造访人次 : 2535158      在线人数 : 25
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目23026-23050 / 45222. (共1809页)
<< < 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Te-Hua Hsu [9/11]
Te-Hua Hsu, Jin-Chywan Gwo [1/1]
Te-Kai Peng [1/1]
Te-Ken Lu [1/1]
Te-Kuang Chan [1/1]
Te-Lin Chen [1/2]
Te-Lung Chang [1/1]
Te-Lung Chen [1/1]
Te-Lung Tseng [1/2]
Te-Sheng Chang [1/1]
TE-SHIEN YEH [1/1]
Te-Tsui Lee [1/1]
Te-Tsun Chen [6/6]
Te-Wei Chiu [1/1]
Te-Wei Chiua [1/1]
Te-Yao Hsu [1/1]
Te-Yen Lin [1/1]
Te-Yi Chang [1/1]
Te-Yung Liu [1/1]
Tegenfeldt, Jonas O [1/1]
Teh-Cheng Lin [1/1]
Teh-Jui Chen [1/1]
Teh Quei Lee [6/10]
Teh-Ying Chou [1/1]
Teho Wu [0/2]
显示项目23026-23050 / 45222. (共1809页)
<< < 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈