National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 648559      在线人数 : 47
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目21551-21575 / 47403. (共1897页)
<< < 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shau-Chi Chi [0/1]
Shau-Ching Wen [1/1]
Shau-Hung Lan [1/1]
Shau-Kuan Li [1/2]
Shau-Yin Tseng [1/1]
Shaur-Sheen Chyn [2/2]
Shaw C. Liu [1/1]
Shaw Chen Liu [6/6]
Shaw-Ching Sheen [2/2]
Shaw-Hua Lee [1/1]
Shaw, Ping-Tung [1/1]
Shaw-Shiun Chang [1/1]
Shaw-Yu Lee [1/1]
Shaw Yu Li [1/2]
Shawn S. H. Hsu [5/5]
Shea [1/1]
Shean-Ya Yeh [3/3]
Sheau C. Chai [0/1]
Sheau-Hwa Hsieh [1/1]
Sheau-Wen Cheng [1/1]
Shee-Mei Lok [1/1]
Sheen [0/1]
Sheen, J.J.;Bishop, R.H [1/1]
SHEEN Jyh-Jon [0/1]
Sheen,Jyh-Jong [1/1]
显示项目21551-21575 / 47403. (共1897页)
<< < 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈