English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 27287/39131
Visitors : 2445944      Online Users : 34
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 21501-21525 of 45095. (1804 Page(s) Totally)
<< < 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Shiu-Shin Lin [1/1]
Shiu-Shin Wu [1/2]
Shiu, Sin-Yun [1/1]
Shiu, Yu-Cheng [1/1]
Shiu, Yu-Chiung [1/1]
Shiu, Yu-Sheng [1/1]
Shiuan-Cheng Lai [2/2]
Shiuan-Jeng Lai [1/1]
Shiuan-Kang Chen [1/1]
Shiuan-Ting Chuang [1/1]
Shiuan-TingChuang [1/1]
Shiuan-Tzung Cheng [1/2]
Shiue CD [1/1]
Shiue J [1/1]
Shiue-Jen Tung [1/1]
Shiue-Lin Li [1/1]
Shiue-Ming Lin [1/1]
Shiue-Tai Chen [1/1]
Shiuh-Chung Yi [0/1]
Shiuh-Nan Hwang [2/3]
Shiuh-Sheng Hsu [1/1]
Shiuling-Ling Lin [1/1]
Shiun-Der Yang [0/1]
Shiung ChenKwang [1/1]
Shiun‐Jye Tzeng [1/1]
Showing items 21501-21525 of 45095. (1804 Page(s) Totally)
<< < 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 > >>
View [10|25|50] records per page

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback