National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27454/39300
造访人次 : 2535906      在线人数 : 29
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2101-2125 / 45222. (共1809页)
<< < 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chau-Hwang Lee [5/5]
CHAU-JAN LIAO [1/1]
Chau Ron Wu [1/2]
Chau-Rung Shui [1/1]
Chau, S.-W. [1/1]
Chau-Shin Jang [0/5]
Chau-Wen Chang [1/1]
Chau-Yaun Chen [0/1]
Chau-Yuan Ke [0/1]
Chaun-Feng Shih [1/1]
Chaung H. C. [0/1]
Chaur-Jeng Wang [2/2]
Chaur-Luh Tsai [2/2]
Chayanard Phukhamsakda [1/1]
Cha’o-Kuang Chen [8/10]
Che-An Lin [1/1]
Che-Chang Hsu [2/2]
Che-Chang Yang [1/1]
Che-Chen Chuang [1/1]
Che-Cheng Yeh [1/1]
Che-Chi Chang [2/2]
Che-Chin Chen [1/1]
Che-Fan Chou [1/1]
Che-Hao Chang [1/1]
Che-Hsuan Lu [1/1]
显示项目2101-2125 / 45222. (共1809页)
<< < 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈