National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27533/39387
造访人次 : 2537851      在线人数 : 33
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目18476-18500 / 45365. (共1815页)
<< < 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Osawa M. [2/3]
Osawa Masayuki [1/1]
Oscar Kuang-Sheng Lee [1/1]
Oscar Link [1/1]
Oset M [1/1]
other members of ISSC'94 Committee II.1, 1996,01 [1/1]
Ou CH [1/1]
Ou, Chein-Yu [0/1]
Ou, Ching-Hsiewn [1/1]
Ou, Chiou-Shya [1/1]
Ou Chiu-Ping [1/1]
Ou CM
Lin SR
Lin HJ
Luo CW
Chen YH
[1/1]
Ou CM [1/1]
Ou, Hsiao-Ju [1/1]
Ou, Jen-Chun [1/1]
Ou ling jia [1/1]
Ou, Mei-Ling [1/1]
Ou, Po-Hung [1/1]
Ou SC [1/1]
Ou TY [2/2]
Ou Yang, Yu-Ju [1/1]
Ouddane B [1/1]
Oung R.N. [0/1]
Ovchinnikov, Dmitriy V [1/1]
Owen, Jeffrey S. [1/1]
显示项目18476-18500 / 45365. (共1815页)
<< < 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈