National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27454/39300
造访人次 : 2536996      在线人数 : 37
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目18251-18275 / 45222. (共1809页)
<< < 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ni [0/1]
Ni, Chih-Wei [0/1]
Ni, Ching-I [0/1]
Ni, Chu-Yun [1/1]
Ni I-H. [0/3]
Ni I-H. Y. [0/1]
Ni I-Hsun [0/4]
Ni IH [0/6]
Ni-Na Lin [1/1]
Ni Tian [1/1]
Nian-Cih Xu [1/1]
Nian-Hong Jang-Liaw [6/6]
Nian-HongJang-LiawPh.D., Research Fellow [1/1]
Nian-In Wu [2/2]
Nian-Tsyr Ye [1/1]
Nian-Zu Li [1/1]
Nian-Zu Shi [0/1]
Nianzhi Jiao [1/1]
Nicholson, J, W [1/1]
Nicola Capuano [1/1]
Nicola Downey [1/1]
Nicole Béthoux [2/2]
Nicole F Steinmetz [1/1]
Nie-Chuan Chen [1/1]
Nieh, Hao-Yu [1/1]
显示项目18251-18275 / 45222. (共1809页)
<< < 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈