National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 640754      在线人数 : 85
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目13301-13325 / 47403. (共1897页)
<< < 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Jiun-yan Tsai [1/1]
Jiun-Yee Yen [1/1]
Jiun-Yi Shen [3/3]
Jiun-Yi Su [1/1]
Jiun-Yu Ji [1/1]
Jiun-YuChen [1/1]
JIUNN-HORNG LEE [1/1]
Jiunn-Liang GUO [22/26]
Jiunn-Lin Wu [1/1]
Jiunn-Ming Sheen [1/1]
Jiunn-Tzon Wu [1/1]
Jiunn-Tzong WU [3/4]
Jiunn-Woei Liaw [1/2]
Jiunn-Yih Shih [1/1]
Jiunn-Yuan Huang [1/4]
Jiunn-Yuan Lin [1/1]
JiunnTzong Wu [1/1]
Jiun‐Shyan Chen [0/1]
JJ. And Chang [1/1]
Jlun-De Chen [1/2]
JM [0/1]
JM Deng [0/2]
Jo-Ann Leong [2/2]
Jo-Chin Chen [1/1]
Jo-ChinChen [1/1]
显示项目13301-13325 / 47403. (共1897页)
<< < 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈