National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4412962      在线人数 : 369
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目11451-11475 / 47400. (共1896页)
<< < 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hung, Tse-Hsuan [1/1]
Hung, Tsu-Fong [1/1]
Hung-Tsung Tsai [1/1]
Hung, Wei-Che [1/1]
Hung-Wei Chen [2/2]
Hung, Wei-Cheng [1/1]
Hung, Wei-Chi [1/1]
Hung-Wei Chiang [0/1]
Hung, Wei-Ching [1/1]
Hung-Wei Chung [0/1]
Hung-Wei Hsiao [1/1]
Hung, Wei-Hsin [1/1]
Hung-Wei Lai [0/1]
Hung-Wei Lee [2/2]
Hung-Wei Lin [2/2]
Hung, Wei-Tzu [0/1]
Hung-Wei Yen [1/1]
Hung-Wen Chen [1/2]
Hung-Wen Cheng [1/1]
Hung-Wen Li [1/1]
HUNG-WEN WANG [1/1]
Hung-Wen Wu [1/1]
Hung-Wung Cheng [1/2]
Hung WY [0/1]
Hung X-G [0/1]
显示项目11451-11475 / 47400. (共1896页)
<< < 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈